Zastupnička pitanja

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Elvis Vreto

Smiljana Viteškić

Vibor Handžić

Bilsena Šahman

Samir Suljević

Igor Stojanović

Segmedina Srna-Bajramović

Samra Ćosović-Hajdarević

Dževad Poturak

Haris Pleho

Elvedin Okerić

Damir Nikšić

Sead Milavica

Arijana Memić

Damir Marjanović

Zvonko Marić

Danijela Kristić

Bibija Kerla

Vedran Jakupović

Senad Hasanović

Neira Dizdarević

Mahir Dević

Sabahudin Delalić

Jasmina Bišćević-Tokić

Vildana Bešlija

Hamed Aljović

Admela Hodžić

Mirza Čelik

Amel Mekić

Jasna Duraković

Amra Junuzović-Kaljić

Elmedin Konaković

Testni zastu0niki

Segmedina Srna Bajramović

Sabina Ćudić

Goran Akšamija

Mirsad Pindžo

Semir Halilović

Dževad Rađo

Mersiha Mehmedagić

Mario Vukasović

Edin Forto

Selma Filipović

Eldar Čomor

Rasim Smajić

Rasim Lakota

Ana Babić

Filipović Selma

Kemal Ademović

Nermin Bjelak

Naser Nabil

Zukić Amir

Konaković Elmedin

Fazlija Nedžad