Zastupnička pitanja

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Samir Avdić

Jelena Pekić

Belma Kapo

Elvis Vreto

Sanela Klarić

Arijana Memić

Marijela Hašimbegović

Aljoša Čampara

Mahir Dević

Danijela Kristić

Admela Hodžić

Davor Čičić

Elza Gaković

Vildana Bešlija

Vedrana Vujović

Faruk Selmanović

Adi Kalem

Haris Zahiragić

Mersiha Mehmedagić

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

Jasmin Šaljić

Smiljana Viteškić

Vibor Handžić

Damir Marjanović

Irfan Čengić

Elvedin Okerić

Igor Stojanović

Kemal Ademović

Vedran Jakupović

Damir Filipović

Jasmina Bišćević-Tokić

Elmedin Konaković

Bilsena Šahman