Zastupnička pitanja

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zvonko Marić

Vildana Bešlija

Damir Nikšić

Danijela Kristić

Amel Mekić

Haris Pleho

Neira Dizdarević

Admela Hodžić

Damir Marjanović

Segmedina Srna-Bajramović

Vibor Handžić

Elvis Vreto

Jasna Duraković

Elmedin Konaković

Igor Stojanović

Samir Suljević

Senad Hasanović

Sead Milavica

Mirza Čelik

Amra Junuzović-Kaljić

Hamed Aljović

Smiljana Viteškić

Arijana Memić

Bilsena Šahman

Samra Ćosović-Hajdarević

Vedran Jakupović

Jasmina Bišćević-Tokić

Mahir Dević

Bibija Kerla

Sabahudin Delalić

Elvedin Okerić

Dževad Poturak

Testni zastu0niki

Segmedina Srna Bajramović

Sabina Ćudić

Goran Akšamija

Mirsad Pindžo

Semir Halilović

Dževad Rađo

Mersiha Mehmedagić

Mario Vukasović

Edin Forto