Zastupnička pitanja

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Segmedina Srna-Bajramović

Vibor Handžić

Hamed Aljović

Amra Hasagić

Jasna Duraković

Neira Dizdarević

Vildana Bešlija

Danijela Kristić

Admela Hodžić

Bilsena Šahman

Senad Hasanović

Elmedin Konaković

Haris Zahiragić

Amel Mekić

Igor Stojanović

Samir Suljević

Elvedin Okerić

Damir Marjanović

Arijana Memić

Smiljana Viteškić

Amra Junuzović-Kaljić

Elvis Vreto

Jasmina Bišćević-Tokić

Dževad Poturak

Sead Milavica

Vedran Jakupović

Mahir Dević

Damir Nikšić

Zvonko Marić