Zastupnička pitanja

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Damir Marjanović

Admela Hodžić

Smiljana Viteškić

Vibor Handžić

Aljoša Čampara

Mahir Dević

Haris Zahiragić

Irfan Čengić

Arijana Memić

Danijela Kristić

Kemal Ademović

Vedran Jakupović

Damir Filipović

Jasmina Bišćević-Tokić

Elvedin Okerić

Elmedin Konaković

Bilsena Šahman

Igor Stojanović

Damir Nikšić

Hamed Aljović

Amra Hasagić

Elvis Vreto

Neira Dizdarević

Mirza Čelik