• Molim ​KJKP VIKSA da mi dostavi kopije svakog pojedinačnog dokumenta analize vode parametara B skupine i to za ​olovo i kadmijum​.

Zvonko Marić
Pitanje

• Molim ​KJKP VIKSA da mi dostavi kopije svakog pojedinačnog dokumenta analize vode parametara B skupine i to za ​olovo i kadmijum​.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da