Zastupničko pitanje Javnoj ustanovi Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS za dostavu informacija oko intervencije koju su imali na dan 08.02.2016. godine.

Arijana Memić
Pitanje

Zastupnica Arijana Memić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje Javnoj ustanovi Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS tražeći dostavu informacija oko intervencije koju su imali na dan 08.02.2016. godine.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019