Zastupnička inicijativa “da se građanima Kantona Sarajevo u vidu srevisnih informacija, putem LCD monitora ili na drugi način, omogući uvid u količinu zagađenja zraka, odnosno koncentraciju PM čestica, na dnevnoj osnovi kao i informacija o trenutnim mjer

Sead Milavica
Inicijativa

Zastupnička inicijativa “da se građanima Kantona Sarajevo u vidu srevisnih informacija, putem LCD monitora ili na drugi način, omogući uvid u količinu zagađenja zraka, odnosno koncentraciju PM čestica, na dnevnoj osnovi kao i informacija o trenutnim mjerama koje su na snazi”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da