Zastupnička pitanja upućeno Ministarstvu zdravstva.

Aljoša Čampara
Pitanje

Zastupnik Aljoša Čampara na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo,postavio je sljedeća zastupnička pitanja:
1. Da li je konačno utvrdjen put pacijenta? Ako jeste, pozivam vas da to javno izložite kako bi svi gradjani decidno znali kako izgleda taj put, šta je čija obaveza i ko je odgovoran za svaku od faza prolaska pacijenta kroz primarni, sekundarni ili tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Ako eventualno najavljeni novi i efikasniji algoritam, odnosno put pacijenta, još uvijek niste definisali, onda nam odgovorite zašto to nije uradjeno, jer je svima jasno da je dobro definisani put pacijenta jedna od najvažnijih procedura u uspješnoj zdravstvenoj zaštiti gradjana KS? 
2. Da li je tačno da ste odlučili da sve ključne i životno važne zdravstvene procese i protokole iz sekundarne zdravstvene zaštite,namjerno govorim sekundarne (jer je potuno jasno da tercijarna-odnosno cum za tercijarnu mora ostati na KCUS) preselite sa CUM-a Klinickog centra u Opću bolnicu.Na bazi kojih normativa i standarda ste odlušili da se Opća bolnica dr. A. Nakaš pretvori u urgentni centar 24/7, za više od 400 hiljada stanovnika KS, uz navodno prebacivanje dijela ljekara i medicinskih tehničara iz primarne zdravstvene zaštite koji trenutno ne rade urgentno zbrinjavanje. Ovakva odluka je zabrinjavajuća posebno zbog činjenice da Opća bolnica nema potrebne kadrovske, materijalno-tehničke i prostorne uslove za tako ozbiljan zadatak, te da joj, prema izjavi direktora nedostaju: anesteziolozi, pulmolozi, infektolozi, internisti itd. Jeste li vi ministre spremni preuzeti punu odgovornost za moguće negativne posljedice takve odluke? Odnosno još jednom potenciram da mi tačno i precizno odgovorite da li CUM za sekundarnu zdravstvenu zaštitu građana ostaje i dalje na KCUS?
3. Zašto ministre ne radi laboratorija na Veterinarskom fakultetu, kao i druge privatne laboratorije, koje su stručno i tehnički potpuno opremljene i osposobljene da vrše testiranja, i to bas u periodu kada najavljujete masovnija testiranja? Mislim da smo jedini na svijetu koji su odbili ponudjenu pomoć i onemogućili rad laboratorija koje mogu imati značajnu ulogu u detekovanju i sprečavanju širenja koronavirusa.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 27 April, 2020
Pošalji mail: 
Ne