Zastupnička inicijativa „da se u Budžetu za 2020.godinu osiguraju početna sredstva za projekat rekonstrukcije BOB STAZE na Trebeviću”.