Inicijativa da se ispravi diskriminacija po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2023. godinu od 18.05.2023. godine

Jelena Pekić
Inicijativa

Inicijativa da se ispravi diskriminacija po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2023. godinu od 18.05.2023. godine

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 7 Septembar, 2023
Pošalji mail: 
Ne