Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajal

Predrag Kojović
Pitanje

Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajalištima zaustavljaju se GRAS-ova autobuska linija 14 Dom Armije-Podhrastovi i minibuska linija 74 Park-Sedrenik (Rogina)

U pravcu Podhrastova i Sedrenika u ulici Hadži-Beširevoj postoji autobusko stajalište bez predviđene čekaonice za putnike. Pored nepostojanja čekaonice za putnike na samom stajalištu nedavno je otvorena kladionica te se veliki broj automobila parkira na mjestu predviđenom za autobusko stajalište, što vozačima koji dolaze iz oba smjera stvara problem u saobraćaju te onemogućava vidljivost putnika koji stoje na stajalištu.

Također, u blizini ovog autobuskog stajališta nalazi se Osnovna škola „Alija Nametak", a veliki broj djece koja pohađaju nastavu u ovoj školi koristi pomenute autobuske i minibuske linije, stoga su prevoz primorani čekati na neuređenom stajalištu. Nepostojanje uređenog autobuskog stajališta i promet saobraćaja u ovoj ulici direktno ugrožava živote prvenstveno djece (što je vidljivo iz priloženih fotografija), ali i ostalih putnika.

Iz ovih razloga, Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, na osnovu primjedbi građana naselja Bjelave, izražava zabrinutost zbog postojanje direktne prijetnje sigurnosti građana i podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj i postavljanje čekaonice za putnike. Pored toga, na osnovu čl. 13 Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta, zahtijevamo obnovu ploće s imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda i postavljanje košare za otpatke.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Predmet: Odgovor na zastupničku inicijativu Kojović Predraga

Na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.05.2016.g. u okviru tačke dnevnog reda “Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori” zastupnik Predrag Kojović pokrenuo je zastupničku inicijativu:

„Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajalištima zaustavljaju se GRAS-ova autobuska linija 14 Dom Armije-Podhrastovi i minibuska linija 74 Park-Sedrenik (Rogina)
U pravcu Podhrastova i Sedrenika u ulici Hadži-Beširevoj postoji autobusko stajalište bez predviđene čekaonice za putnike. Pored nepostojanja čekaonice za putnike na samom stajalištu nedavno je otvorena kladionica te se veliki broj automobila parkira na mjestu predviđenom za autobusko stajalište, što vozačima koji dolaze iz oba smjera stvara problem u saobraćaju te onemogućava vidljivost putnika koji stoje na stajalištu.
Također, u blizini ovog autobuskog stajališta nalazi se Osnovna škola „Alija Nametak", a veliki broj djece koja pohađaju nastavu u ovoj školi koristi pomenute autobuske i minibuske linije, stoga su prevoz primorani čekati na neuređenom stajalištu. Nepostojanje uređenog autobuskog stajališta i promet saobraćaja u ovoj ulici direktno ugrožava živote prvenstveno djece (što je vidljivo iz priloženih fotografija), ali i ostalih putnika.
Iz ovih razloga, Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, na osnovu primjedbi građana naselja Bjelave, izražava zabrinutost zbog postojanje direktne prijetnje sigurnosti građana i podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj i postavljanje čekaonice za putnike. Pored toga, na osnovu čl. 13. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta, zahtijevamo obnovu ploče s imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda i postavljanje košare za otpatke."

Odgovor: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo zaprimila je zatupničku inicijativu, te Vas obavještavamo, da je ovdje riječ o ulici Hadži – Bešireva koja je u skladu sa Odlukom o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području općina Centar, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 40/14) kategorisana kao lokalna ulica na području Općine Centar i koja je kao takva u nadležnosti Općine Centar. Shodno tome, proslijedili smo predmetnu inicijativu Općini Centar na nadležno rješavanje.

Predmet: Dostavljanje akta na nadležno postupanje
Zastupnička inicijativa Kojović Predraga

Poštovani,
Skupština Kantona Sarajevo aktom broj 01-05-18670/16 od 31.05.2016. godine uputila je Direkciji za puteve Kantona Sarajevo zastupničku inicijativu Kojović Predraga, pokrenutu na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.05.2016.g. u kojoj se navodi sljedeće:
„Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajalištima zaustavljaju se GRAS-ova autobuska linija 14 Dom Armije-Podhrastovi i minibuska linija 74 Park-Sedrenik (Rogina)
U pravcu Podhrastova i Sedrenika u ulici Hadži-Beširevoj postoji autobusko stajalište bez predviđene čekaonice za putnike. Pored nepostojanja čekaonice za putnike na samom stajalištu nedavno je otvorena kladionica te se veliki broj automobila parkira na mjestu predviđenom za autobusko stajalište, što vozačima koji dolaze iz oba smjera stvara problem u saobraćaju te onemogućava vidljivost putnika koji stoje na stajalištu.
Također, u blizini ovog autobuskog stajališta nalazi se Osnovna škola „Alija Nametak", a veliki broj djece koja pohađaju nastavu u ovoj školi koristi pomenute autobuske i minibuske linije, stoga su prevoz primorani čekati na neuređenom stajalištu. Nepostojanje uređenog autobuskog stajališta i promet saobraćaja u ovoj ulici direktno ugrožava živote prvenstveno djece (što je vidljivo iz priloženih fotografija), ali i ostalih putnika.
Iz ovih razloga, Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, na osnovu primjedbi građana naselja Bjelave, izražava zabrinutost zbog postojanje direktne prijetnje sigurnosti građana i podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj i postavljanje čekaonice za putnike. Pored toga, na osnovu čl. 13. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta, zahtijevamo obnovu ploče s imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda i postavljanje košare za otpatke."

Obzirom na to da je ulica Hadži – Bešireva u skladu sa Odlukom o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području općina Centar, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 40/14) kategorisana kao lokalna ulica na području Općine Centar, kao takva je u nadležnosti Općine Centar.
Shodno tome, u prilogu akta dostavljamo Vam zastupničku inicijativu i molimo Vas da poduzmete aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi otklonili nedostatke.