Inicijativa za objavljivanje informacija u formatu pristupačnom osobama sa oštećenjem sluha, na način da se osigura tumačenje na znakovni jezik.