Zašto se na Pedagoškom fakultetu ne vrši aktualna ekvivalencija doploma prema Okvirnom Zakonu o ekvivalenciji BiH.