Zastupničko pitanje vezano za implementaciju nove Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba u Kantonu Sarajevo.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za implementaciju nove Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba u Kantonu Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019