zastupničku inicijativu “da se pacijentima koji se liječe na medicini rada omogući korištenje usluga laboratorijskih analiza u domovima zdravlja.