Zastupničko pitanje: Da li ste upoznati sa informacijom da je u naseljima Dobrinja i Vojničko polje samo jedna četvrtina gornjih etaža u garažama iskorištena odnosno zakupljena?