Zastupničko pitanje vezano za prodaju i raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, a u cilju potpune i pravilne primjene pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu promet i raspolaganja državnom imovinom na nivou Kantona Sarajevo i jedinica lokalne samouprave sa posebnim osvrtom na raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem, osjećam potrebu i obavezu da u cilju zaštite osnovnih interesa samih lokalnih zajednica tako i građana Kantona Sarajevo koji žive u istim, putem Vlade Kantona Sarajevo i uz izvršenu analizu resornog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te po potrebi i Ministarstva pravde i uprave, općinskim načelnicima i općinskim vijećima općina na teritoriji Kantona Sarajevo uputila slijedeće zastupničko pitanje:

“Na koji način i u koliko slučajeva je od strane općina na teritoriji Kantona Sarajevo vršena prodaja – raspolaganje trećim licima neizgrađenim građevinskim zemljištem, prema kom pozitivnom zakonskom propisu, u koje svrhe, te u kom momentu je, na osnovu saglasnosti i naloga općine, na ta treća lica preneseno vlasništvo na istom zemljištu u javnim registrima (zemljišnim i katastarskim knjigama).”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da