Za koje namjene su planirana sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM koja se nalaze na poziciji budžeta MONKS-a za 2019. godinu na budžetskom kodu 614300, pod nazovom: “ Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom u poteš

Hamed Aljović
Pitanje

Za koje namjene su planirana sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM koja se nalaze na poziciji budžeta MONKS-a za 2019. godinu na budžetskom kodu 614300, pod nazovom: “ Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom u poteškoćama u razvoju” u zašto ta sredstva nisu planirana na poziciji plata C entra “Vladimir Nazor” za potrebe plaćanja 58 uposlenika po javnom konkursu

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Mart, 2019