Zastupničko pitanja Ministarstvu zdravstva i Upravnom odboru JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć a vezano za izbor i imenovanje direktora.

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanja Ministarstvu zdravstva i Upravnom odboru JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć a vezano za izbor i imenovanje direktora.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne