Dostavljam inicijativu radi inspekcijskog nadzora Odluke broj 10-04-931/24 od 22.03.2024. godine koju donosi Ministarstvo zdravstva KS radi provjere pravne valjanosti i usklađenosti sa federalnim propisima i demografskim/geografskim uslovima za osnivanje

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Dostavljam inicijativu radi inspekcijskog nadzora Odluke broj 10-04-931/24 od 22.03.2024. godine koju donosi Ministarstvo zdravstva KS radi provjere pravne valjanosti i usklađenosti sa federalnim propisima i demografskim/geografskim uslovima za osnivanje apoteka

Odgovor: 

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-02297/24 od 09.05.2024. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 16 April, 2024
Pošalji mail: 
Da