Zastupničko pitanje vezano za algoritam za postupanje sa pacijentima.