Zastupničko pitanje: • U kojoj je fazi izgradnja osnovne škole u Pofalićima?

Vedran Jakupović
Pitanje

Zastupnik Vedran Jakupović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• U kojoj je fazi izgradnja osnovne škole u Pofalićima?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne