Zbog novonastale situacije sa ratom u Ukrajini I prijetnjama od nuklearnog oružja , molim Ministarstvo zdrastva da naredi Zavodu za javno zdrastvo da rade svoj posao !