Pitanje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo koje glasi: Kakav je službeni stav ministarstva po pitanju promjene imena okolnog kompleksa kasarne "Šemso Baručija" i da li je sve urađeno u skladu sa procedurama?