Pitanje se odnosins izgradnju Hifa Oil kompleksa

Vibor Handžić
Pitanje

Na osnovu članova 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Zavodu za planiranje razvoja KS, u ime građanki i građana okupljenih u neformalnu grupu „Spasimo Dobrinju“, upućujem sljedeća zastupnička pitanja:
1. Da li je stručno mišljenje Zavoda br. 02-03-5067/19 vezano za izgradnju Hifa Oil kompleksa pozitivno stručno mišljenje ili negativno stručno mišljenje?
2. Prema važećem regulacionom planu Dobrinja, kolika je okomita udaljenost između planirane saobraćajnice XII transferzale i najisturenijeg dijela objekta u ulici Trg zlatnih ljiljana?
3. Da li je prema važećem RP Dobrinja planiran drvored na zelenoj površini između Trg zlatnih ljiljana i XII transferzale i na kojoj udaljenosti od najisturenijeg objekta?
Molimo da nam dostavite zahtjev koji vam je upućen za vaše mišljenje o izgradnji XII trasferzale (dio Stupska petlja - granica entiteta) i vaš odgovor na taj zahtjev?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne