Zastupnička pitanja upućena Ministarstvu za odgoj i obrazovanje.