Zastupnička inicijativa “za podizanje spomen obilježja „Vijećnicima ZAVNOBiH-a" na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu”.

Senad Hasanović
Inicijativa

Zastupnik Senad Hasanović na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za podizanje spomen obilježja „Vijećnicima ZAVNOBiH-a" na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019