«Zašto Vlada Kantona nije reagovala na pad industrijske proizvodnje i povećanje nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u proteklih godinu i pol, te šta namjerava, konkretno, poduzeti na stvaranju ambijenta za bolju industrijsku proizvodnju i