“Tražim da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavi informaciju o iznosu i planu potrošnje novca izdvojenog prema Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu sa namjenom za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje te da izvijesti o načinu realizac