Zastupničko pitanje upućeno Inspektoratu za zaštitu od požara.