Podnosim inicijativu da se u svim školama u KS unificiraju obrasci prilagodbe, izrade IEP/a i IPP/a, te evaluacija za učenike sa poteškoćama

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se u svim školama u KS unificiraju obrasci prilagodbe, izrade IEP/a i IPP/a, te evaluacija za učenike sa poteškoćama

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da