Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da radnici i radnice zaposleni u sektoru trgovine budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
radnici i radnice zaposleni u sektoru trgovine budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju."

Postavljeno dana: 
Petak, 9 April, 2021
Pošalji mail: 
Ne