Pitanje: Molim da dostavite tabelarni prikaz top 20 dobavljaca JU Apoteke Sarajevo, navedenih po velicini ostvarenog prometa u period od 01.06.2019 do kraja prvog kvartala 2021. godine u odnosu na lijekove, medicinsku opremu i ostalu robu.