Zastupnička inicijativa za poboljšanje javne rasvjete u naselju Alipašino polje.

Danijela Kristić
Inicijativa

Zastupnica Danijela Kristić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za poboljšanje javne rasvjete u naselju Alipašino polje.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Januar, 2019