U ime Kluba SDP-a pokrećem inicijativu da Vlada KS preispita u kojoj mjeri je ova odluka o poskupljenju vode dikriminirajuća

Fazlija Nedžad
Pitanje

Kao zastupnici smo dobili materijal naše sugrađanke gđe. Amile Omersoftić i mi kao predstavnici građana imamo obaezu da to i prenesemo ovoj skupštini i javnosti.
Naime, radi se o Odluci o povećanju cijene vode broj 02-05-19376-5713 od 16. jula 2013. godine koja je neustavna i diskriminirajuća.
Navedenom odlukom uspostavljene su različite cijene vode čime su porodice sa većim brojem članova diskriminirane u odnosu na porodice sa manjim brojem članova.
U ime Kluba SDP-a pokrećem inicijativu da Vlada KS preispita u kojoj mjeri je ova odluka o poskupljenju vode dikriminirajuća, a samim tim i protivustavna.
Stim u vezi, dok se Vlada ne očituje, tražim od Skupštine kantona Sarajevo da donese dva zaključka
1. Da se u skladu sa ustavnim ovlaštenjima odgovorna osoba pokrene postupak pred Ustavnim sudom F BiH za ocjenu usaglašenosti navedene odluke sa Ustavom F BiH.
2. Da se Odluka o poskupljenju vode stavi van snage dok se Ustavni sud ne očituje o predmetnom pitanju.

Odgovor: 

Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/04 i 21/05-ispravka) odnosno članom 23. istog je regulisano pitanje cijene komunalne usluge.
Naime članom 23.stav 5. Zakona o komunalnim djelatnostima je propisano da:
„Validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje neovisno stručno tijelo Vlade Kantona, Grada, odnosno općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće, u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

S time u vezi obavještavamo Vas da je Vlada Kantona Sarajevo formiralo Neovisno stručno tijelo (rješenjem broj 02-05-30326-27/12 od 13.12.2012.godine) koje je dostavilo u januaru mjesecu 2013.godine „Mišljenje o validnosti kalkulacije cijene KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i prijedlog konačne cijene usluga snadbijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda za 2013.godinu, a da je Vlada Kantona Sarajevo na 27.sjednici održanoj 16.07.2013.godine donijela Odluku o otvrđivanju cijene usluga vodosnadbijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, shodno članu 23.zakona.
Kako je Odluka kojom su utvrđene cijene vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda, donesena u skladu sa članom 23. stav 5. Zakona o komunalnim djelatnostima, koji predviđa da stvarnu cijenu određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko, odnosno Općinsko vijeće, u skladu sa nadležnosti iz čl. 7., 8. i 9. pomenutog zakona, može se zaključiti da je navedena odluka donesena na zakonu propisan način i da je donesena od strane ovlaštenog organa.
U pogledu prijedloga za donošenja zaključaka isti se odnose na Skupštinu Kantona Sarajevo.