Da se do izrade Prijedloga zakona definiše rješenje na koji način će se uskladiti ovaj kantonalni propis sa Federalnim zakonom o vlasničko-pravnim odnosima („Službene novine FBiH“, broj 6/98.) i kantonalnim propisom

Bajramović Srna Segmedina
Pitanje

„Da se do izrade Prijedloga zakona definiše rješenje na koji način će se uskladiti ovaj kantonalni propis sa Federalnim zakonom o vlasničko-pravnim odnosima („Službene novine FBiH“, broj 6/98.) i kantonalnim propisom u dijelu koji utvrđuje izdavanje zajedničkih dijelova zgrada jer prema odrebi čl. 31. i 33. Kantonalnog zakona izdavanje vrši kada se prikupi saglasnost 50% etažnih vlasnika dok se tretiranim Federalnim zakonom, konkretno članom 17. istog utvrđuje da je za izdavanje zajedničkih dijelova zgrada potrebna saglasnost 100% etažnih vlasnika

Proslijeđeno: