Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Zašto od početka mandata ministrice Bogunić nije izvršena isplata plaća Odjelu za opservaciju i dijagnostiku Centra „Vladimir Nazor“, iako su za tu namjenu obezbijeđena sredstva u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a istovremeno su obezbijeđena sredstva za rad u NVO u istoj ustanovi. Centar „Vladimir Nazor“ se ministrici Bogunić nekoliko puta obraćao za isplatu, ali ništa nije urađeno. Odjel za opservaciju i dijagnostiku će morati prestati sa radom a trenutno je u opservaciji 50 učenika, a istovremeno neće se moći pružati podrša u vidu savjetodavnog rada nastavnicima i učenicima sa teškoćama. S obzirom da nisu izvršene isplate naknada za dosadašnji angažman uposlenika Centra za opservaciju i dijagnostiku, dovedena je u pitanje dalja opservacija i dijagnostika, kao i podrška školama i rad mobilnih timova. ”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne