Tražim da mi dostavite spisak svih osoba kojima je Vlada Kantona Sarajevo platila put i troškove smještaja u Dubai na sajam "EXPO 2020.", sa obrazloženjem, osnovom i razlozima putovanja za svakog pojedinačnog putnika, kao i tačan iznos troškova za tu namj