Šta je sa realizacijom izgradnje azila za pse lutalice, u kojoj fazi je sam projekat kao i druge aktivnosti vezane za rješavanje ovog problema