Zastupničko pitanje vezano za rad logopeda u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Koliko trenutno ima zaposlenih logopeda u DZ u KS?
- Koliko se čeka na pregled logopeda?
- Raspolažem informacijom da DIP na KCUS i DZ šalju djecu u Udruženja i kod privatnih logopeda jer nema termina. Da li je to istina i da li se ti troškovi mogu refundirati?
- Da li postoji saznanje o broju djece sa govorno – jezičkim problemima, koji trebaju rad sa logopedom?
- Shodno tome, da li će DZ u narednom periodu zapošljavati ovaj deficitarni kadar, da se ne bi dolazilo u situaciju da se navedeni pregled i daljnji tretman ne može obaviti?

Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Ne