U proteklom periodu prisutni su problemi u isplatama plaća i naknada, ugovora i drugih davanja kod svih budžetskih korisnika i onih organizacija koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo. Molim vas da mi se dostave sljedeći podaci:

Solaković Adnan
Pitanje

U proteklom periodu prisutni su problemi u isplatama plaća i naknada, ugovora i drugih davanja kod svih budžetskih korisnika i onih organizacija koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo. Molim vas da mi se dostave sljedeći podaci: 1.Pojedinačno novčano stanje depozitnih-transakcijskih računa koji je Kanton otvorio kod komercijalnih banaka i to pojedinačno za svaki dan. 2.Priliv sredstava na depozitni račun za svaki dan u periodu od 01.04. do 30.04.2013.godine.

Proslijeđeno: