Tražim da nam se dostavi pregled naknada po osnovu komisijskog rada i prekovremenog rada sa preciznim iznosima za 2010, 2011 i 2012. godinu i takođe tražim da nam se dostavi pregled dobijenih nagrada za policijske službenike za gore navedene periode