Zastupnička inicijativa za provjeru navoda iz odgovora na zastupničko pitanje.

Mirsad Pindžo
Inicijativa

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za provjeru navoda iz odgovora na zastupničko pitanje.

Proslijeđeno: 
Odgovor: