Zastupnička inicijativa “za postavljanje novih rasvjetnih tijela na gornjem dijelu stepeništa kod kosog lifta na Ciglanama, između ulica Hakije Kulenovića i Avde Hume”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za postavljanje novih rasvjetnih tijela na gornjem dijelu stepeništa kod kosog lifta na Ciglanama, između ulica Hakije Kulenovića i Avde Hume”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019