Zastupničko pitanje vezano za dostavu informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima u vodozaštitnim zonama izvorišta Sarajevsko polje u periodu 2010-2019. godine i eventualnim uočenim nepravilnostima.

Igor Stojanović
Pitanje

Zastupnik Igor Stojanović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Federalnu upravu za inspekcijske poslove-vodni inspektorat da mi dostavi informaciju o provedenim inspekcijskim nadzorima u vodozaštitnim zonama izvorišta Sarajevsko polje u periodu 2010-2019. godine i eventualnim uočenim nepravilnostima.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da