"Pitanje vezano za minibus linije koje su označene od Kantonalne inspekcije kao one koje se ne održavaju ili koje se održavaju neredovno i neuredno".

Edin Forto
Pitanje

Zastupnik Edin Forto, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je pitanje vezano za "minibus linije koje su označene od Kantonalne inspekcije kao one koje se ne održavaju ili koje se održavaju neredovno i neuredno".

Ostatak pitanja uz odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na prijavu, možete naći u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva saobraćaja je u prilogu.