Da Skupština Kantona donese Zaključak, kojim bi se obavezale skupštine Javnih preduzeća u kojima osnivačka prava ima Kanton Sarajevo da donesu privremene mjere štednje u Javnim preduzećima

Filipović Selma
Pitanje

„Da Skupština Kantona donese Zaključak, kojim bi se obavezale skupštine Javnih preduzeća u kojima osnivačka prava ima Kanton Sarajevo da donesu privremene mjere štednje u Javnim preduzećima koja su iskazala gubitak u prošloj i prethodnim godinama, koji premašuju nekoliko stotina miliona maraka, koje bi podrazumijevale korekcije plaća direktora u skladu sa finansijskim rezultatima, te smanjivanje i ukidanje privilegija menadžmenta u vidu prava korištenja službenih vozila, ograničavanje korištenja službenih mobitela, reprezentacije i promotivnih materijala, a ujedno tražim od resornog ministarst