Zastupnička inicijativa “da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond (ukoliko ne postoji) za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu Sarajeva”.

Bibija Kerla
Inicijativa

Zastupnica Bibija Kerla na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond (ukoliko ne postoji) za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu Sarajeva”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019
Pošalji mail: 
Da