Za korištenje dijela zgrade Porodičnog savjetovališta za potrebe povećanja kapaciteta COVID ambulante Doma zdravlja Omer Maslić