Pitanja vezana za smrtne slučajeve u Kantonu Sarajevo, zatim procedure i algoritme kretanja pacijenata, pacijentima u izolaciji, formiranju komisije zdravstvenih eksperata, te dodatnim informacijama koje se nalaze u prilogu.