Pitanje: Da li je istina kako je NO Sarajevogasa nakon zaključka Skupštine Kantona Sarajevo o moratoriju usvajao dokumente koji se odnose na reorganizaciju i povećanje broja zaposlenih, te da su pri tome izdavana rješenja sa datumom prije moratorija?