Inicijativa prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Amra Hasagić
Inicijativa

Upućujem inicijativu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da izvrši reviziju potreba za tehničkom podrškom u vidu kompjuterske opreme u obrazovnim institucijama u Kantonu Sarajevo te decidno dostavi rezultate iste kako bi napokon znali kolike su potrebe koje institucije

Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne