Pitanje vezano za trovanje u vrtićima.

Zvonko Marić
Pitanje

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje

„Svjedoci smo trovanja salmonelom, velikog broja djece u vrtićima JP. No nije to jedini problem ove ustanove, čiji značaj nije potrebno isticati. Haos koji prati rad vrtića je srozavanje digniteta i Vlade pa i Skupštine Kantona Sarajevo. Stoga pitam da li su nadležni, (prije svega Vlada KS) sposobni da se uredi ova oblast? Ukoliko se ne sankcioniraju odgovorni za trovanje djece salmonelom, bit će jasna poruka da nova Vlada nastavlja sa starim kursom, koji neće insistirati na odgovornosti, što je jedan od uzroka katastrofalnog stanja u svim segmentima u kojima je vlast poslodavac“.

Odgovor: 

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u proteklom periodu radilo je u otežanim okolnostima, skoro dvije godine dana unazad nije bilo izvršeno imenovanje ministra, a u zadnjih četiri godine desile su se ostavke dva imenovana ministra, a jedan imenovani ministar je smijenjen.
I pored toga uposlenici Ministarstva realizirali su aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju kvalitetnog rada svih odgojno-obrazovnih ustanova Kantona Sarajevo, pa tako i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Nakon posljednjeg imenovanja ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, započet je niz aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta rada svih odgojno-obrazovnih ustanova, pa time i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Kontinuirana je saradnja sa menadžmentom Javne ustanove „Djeca Sarajeva“. Ministar je održao dva sastanka sa menadžmentom JU „Djeca Sarajeva, na kojim se razgovaralo o stanju i aktuelnoj problematici u ustanovi te dogovarani naredni koraci za poboljšanje rada.

S ciljem utvrđivanja odgovornosti, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade zatražilo je od Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Informacije o okolnostima trovanja hranom djece korisnika usluga JU „Djeca Sarajeva“
Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ kontinuirano je dostavljala Ministarstvu Informacije o rezultatima sprovedenih nadzora i kontrola povodom trovanja hranom jednog broja djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“. U prilogu Vam dostavljamo navedene informacije.

Nakon nemilog događaja trovanja jednog broja djece u JU „Djeca Sarajeva“, tačnije u periodu od 22. do 28.04.2015. godine, sanitarni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije, zajedno sa ovlaštenim predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obišli su centralnu kuhinju JU „Djeca Sarajeva“ smještenu u vrtiću „Dječiji grad“ i vrtiće u kojima su boravila djeca sa simptomima trovanja.
Izvršeni su temeljiti pregledi u vezi primjene svih zakonskih preventivnih mjera na propisnoj upotrebi namirnica i stanju higijene uopće.
Istovremeno, Zavod za javno zdravstvo je uzeo briseve radnih površina, posuđa, odjeće i ruku uposlenika, kao i uzorke hrane koji se propisno čuvaju 72 h radi redovnih mikrobioloških analiza.

U toku navedenih radnji preduzetih od strane nadležnih tijela, od važnijih naloženih mjera i aktivnosti koje su primjenjivane za vrijeme trajanja proglašene epidemije i dalje, a u cilju razjašnjenja uzroka trovanja hranom i preventive daljeg širenja epidemije, izdvajamo:
- privremena zabrana rada centralne kuhinje,
- konzumacija suhe hrane i instant supe jednog proizvođača,
- zabrana upotrebe namirnica animalnog porijekla do daljnjeg,
- zabrana radnicama koje rade na održavanju čistoće bilo kakav doticaj sa hranom,
- generalno mehaničko čišćenje centralne kuhinje, čajnih kuhinja i vrtića,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostora od strane ovlaštenog izvođača,
- obnova sanitarnih pregleda uposlenika centralne i čajnih kuhinja, vozača, te preporuka svim
uposlenicima da jedanput mjesečno urade nalaz na kliconoštvo,
- privremeno zatvaranje vrtića „Lastavica“ radi pojave najvećeg broja djece iz tog vrtića koja su se
javila zdravstvenim ustanovama sa određenim tegobama.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u narednom periodu će preduzimati radnje na poboljšanju odgojno-obazovnog procesa u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, a kada budu dostavljeni konačni rezultati o izvoru epidemije, odnosno nakon dostavljanja kompletne informacije od strane Zavoda za javno zdravstvo i sanitarne inspekcije sa analizama i evaluacijom, Ministarstvo će insistirati na preduzimanju odgovarajućih mjera protiv odgovornih osoba.